AANVRAAG TOT WIJZIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS :


U hebt het recht op toegang tot de gegevens op uw naam, en tot wijziging, aanpassing en schrapping ervan. Het volstaat om dit recht uit te oefenen om ons een e-mail te sturen waarin uw e-mailadres duidelijk vermeld staat, samen met de informatie die moet worden ge├╝pdatet.

Verzend uw aanvraag naar contact.nl@elixis.com

Het voltallige team van Consomeo.nl