WETTELIJKE VERMELDINGEN :

Om ons te contacteren:

contact.nl@elixis.com
of per post aan


ELIXIS
24 rue Chauchat
75009 PARIS - FRANCE


Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: RCS EVRY B 481 873 545

U hebt het recht op toegang, te wijzigen, te corrigeren of verwijderen van uw gegevens in overeenstemming met artikel 34 van de Franse wet "Informatique et Libertes" van 6 januari 1978